Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Gripen E - Älykäs hävittäjä

Gripen E on ainutlaatuinen hävittäjä, joka yhdistää operatiivisen suorituskyvyn, huipputeknologian, kustannustehokkuuden ja paikallisen teollisuusyhteistyön yhdeksi kokonaisuudeksi täydellisessä tasapainossa. Siksi se tunnetaankin nimellä The Smart Fighter - älykäs hävittäjä. Gripenin suunnittelussa ja valmistuksessa on alusta pitäen otettu huomioon käyttö- ja päivityskustannukset sekä pohjolan vaativat olosuhteet.

Gripen E on seuraavan sukupolven monitoimihävittäjä. Se on varustettu maailman uudenaikaisimmalla aseistuksella, kuten Meteor-ohjuksilla, ja kykenee tehokkaaseen toimintaan kaikissa ilma-, meri- ja maataistelutehtävissä sekä tiedustelutehtävissä. Teknologisten ominaisuuksiensa ja suuren aseistusmääränsä ansiosta se on erittäin tehokas torjuntatehtävissä ja kykenee tarvittaessa myös vaihtamaan toimintarooliaan ilmassa, tai jopa toimimaan useassa eri roolissa samanaikaisesti.

Suunniteltu kaikkiin olosuhteisiin

Gripen E on suunniteltu toimimaan kaikissa oloissa ja se kykenee siten operoimaan kaikissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä aavikon kuumuuteen. Se on optimoitu lyhyeen kääntöaikaan ja kykenee toimimaan tehokkaasti vaativissa, Suomellekin ominaisissa maantietukikohtaolosuhteissa, tarjoten erinomaista käytettävyyttä hyvin pienellä logistisella jalanjäljellä. Esimerkiksi sen kenttähuolto ilmasta-ilmaan varustuksessa kestää vain 10 minuuttia, mukaan luettuna polttoaine- ja ampumatarvikekuormaus. Lyhyen kääntöajan lisäksi sen innovatiivinen suunnittelu mahdollistaa huollettavuuden pienen varusmiesmekaanikkoryhmän toimesta, ilman kiinteitä tukikohtarakenteita. Laskeutumiseen ja nousuun se tarvitsee vain lyhyen, tavallisen maantiepätkän. Täten se soveltuu täydellisesti myös Suomen luonnonolojen asettamiin vaatimuksiin ja varusmiespohjaiseen puolustusjärjestelmään.

Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä

Gripen on erittäin varttunut ja kokenut järjestelmä, joka on päivittäisessä operatiivisessa käytössä useilla käyttäjillä ympäri maailman. Vaikka Gripen E on täysin uusi hävittäjä, on se rakennettu tämän vankan ja testatun järjestelmän luomalle perustalle. Järjestelmää myös kehitetään jatkuvasti, jotta se kykenee parhaiten vastaamaan sekä nykyajan että tulevaisuuden vaatimuksiin. Modulaarisuutensa ja avoimen suunnittelunsa ansiosta Gripeniin voi esimerkiksi integroida minkä tahansa asiakkaan haluaman aseen tai järjestelmän. Suunnittelu mahdollistaa jatkuvien päivityksien suorittamisen käyttäjän tarpeiden ja vaatimuksien mukaan, mikä varmistaa Gripenin operatiivisen tehokkuuden ja säilyttää sen nykyaikaisuuden läpi koko elinkaaren.

Täydellinen tilannekuva

Delta- ja canard-siivet yhdistettynä fly-by-wire-ohjausjärjestelmään antavat hävittäjälle täydellisen tasapainon liikkuvuuteen, kiihtyvyyteen, nopeuteen ja toimintakykyyn lyhyillä kiitoradoilla ja jopa maanteillä. Optimaalinen ohjattavuus tarjoaa lentäjälle enemmän aikaa keskittyä itse tehtävään koneen ohjaamisen sijaan. Suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden verkostosodankäynnin kasvava merkitys. Gripen E:n verkostokeskeisen sodankäynnin suorituskyvylle on vaikea löytää vertaista. Jokaisessa Gripen E:ssä painottuvat monipuolinen sensoriteknologia sekä informaation jakaminen koko puolustusverkoston kesken. Tavoitteena on kerätä informaatiota ja hyödyntää sitä kaikkien omien joukkojen toiminnassa. Se on jo varustettu suurien Nato-johtoisten operaatioiden taistelunjohdossa käytettävällä Link 16 -datalinkillä, digitaalisella lähi-ilmatuella sekä videolinkillä, joka mahdollistaa yhteistyön havainto- ja ilmavalvonta-asemien kanssa. Gripen E onkin todellinen monitoimihävittäjä, joka varmistaa täydellisen tilannekuvan saannin kaikissa tilanteissa, antaen lentäjälle ratkaisevan etulyöntiaseman päätöksenteossa.

Lyömätön elinkaarikustannuksissa

Olemme ottaneet huomioon kaikki huoltoon ja logistiikkaan liittyvät kysymykset jo suunnittelun alkumetreillä. Innovatiivisen ajattelutapamme kautta Gripen E:n operatiivinen tehokkuus on maksimoitu, minimoimalla ylläpidon, huollon ja korjaustyön aiheuttaman työkuormituksen sekä ajankäytön. Gripenin hankinta- ja elinkaarikustannukset ovat eittämättä markkinoiden kustannustehokkaimmat. Matalammat kustannukset tarjoavat ilmavoimille vakautta operatiivisen toiminnan ja kaluston ylläpidon budjetoinnin suunnitteluun pitkällä tähtäimellä. Gripenin luotettavuus ja pieni huoltomäärä suhteessa lentotunteihin mahdollistavat suuremman keskittymisen operatiivisen toiminnan kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin.

Teollisuusyhteistyö keskiössä

Hävittäjäjärjestelmää käytetään ja ylläpidetään hankinnan jälkeen vuosikymmenien ajan. On usein tärkeää mahdollistaa jatkuva operatiivinen käyttö kaikissa tilanteissa, minimaalisilla ulkoisilla riippuvuuksilla. Omaamme pitkän kokemuksen teollisuusyhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta meillä on oikeat välineet ja ajattelumallit huoltovarmuuden turvaamiseen ja varmistamiseen.

Gripen E on osoitus taidokkaasta ja tasapainoisesta hävittäjäsuunnittelusta, jossa yhdistyvät välttämättömät ajattelumallit. Se on optimaalinen ratkaisu nykypäivän ja huomisen turvallisuuden takaamiseksi. Innovatiivisen ja yhteistyöläheisen lähestymistapamme ansiosta, tarjoamme voimakasta ja tehokasta ratkaisua erittäin kilpailukykyisillä elinkaarikustannuksilla. Gripen maksimoi operatiivisen tehokkuuden suhteessa kuluihin ja tarjoaa turvallisuutta yhteiskunnalle ja ihmisille tänään ja tulevaisuudessa.

Lue lisää: https://saab.com/fi/region/finland/air/gripen-fighter-system/gripen-fighter-system/

HX-hävittäjähanke

Tervetuloa Uuden Suomen HX-Hävittäjähanke -studioon! Studiosta löydät hankkeessa mukana olevien hävittäjätoimittajien tuottamaa kaupallista sisältöä.

Katso kaikki sisällöt »