Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

"Eurofighter on suunniteltu toimimaan kaikissa tulevaisuuden taisteluympäristöissä"

Eurofighter vie Euroopan asejärjestelmäkehitystä kohti seuraavaa sukupolvea. Se on suunniteltu alusta pitäen kehittymään tulevaisuuden uhkien mukaan ja toimimaan kaikissa ympäristöissä.

Eurofighter on Naton Euroopan ilmapuolustuksen selkäranka, mistä osoituksena hävittäjä ylitti jo 500 000 lentotunnin rajapyykin. Euroopan ilmatilaa suojelee lähes 500 Eurofighteria, joiden määrä voi kasvaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Konetyypin kehittämistä jatketaan tulevien vuosikymmenten uhkia vastaan.

Eurofighter-järjestelmä suunniteltiin siten, että siihen voi helposti yhdistää uutta teknologiaa ja uusia aseita. Siksi se voi kantaa laajimman asevalikoiman ja tarjoaa jo nyt edistyksellisen tunnistus- ja tietojärjestelmän. Konetyyppi on osallistunut taisteluihin eri puolilla maailmaa ja sen ominaisuudet ohjustekniikasta ilmatukeen on hyvin testattu.

Eurofighter yhdistää neljä konetta yhteen: ilmanherruuskyky, edistykselliset ilmasta maahan -kyvyt, sisäänrakennettu elektronisen sodankäynnin kyky ja edistyksellinen tiedustelun, valvonnan ja taktisen tiedustelun teknologia samassa koneessa.

Uuden teknologian yhdistäminen jo entuudestaan vahvaan suorituskykyyn on yksi syistä, miksi Ison-Britannian Kuninkaalliset ilmavoimat on pystynyt siirtämään Tornadon ilmasta maahan -iskukyvyn ja muita ominaisuuksia niin nopeasti ja tehokkaasti Eurofighteriin.

Eurofighter pystyy ottamaan käyttöön tulevaisuuden teknologiat ja vastaamaan taisteluympäristön nouseviin uhkiin. Se on merkittävä etu koko Euroopan puolustusteollisuudelle.

Tulevaisuuden taisteluskenaariot ja niiden perusteella suunniteltavat hävittäjälavetin ominaisuudet muokkaavat tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmän vaatimuksia. Eurofighter pystyy ottamaan käyttöön uutta teknologiaa ja parantamaan sen avulla omaa suorituskykyään.

Eurofighterin nykyiset asiakkaat suunnittelevat tilaavansa lisää koneita käyttääkseen niitä 2060-luvulle. Eurooppaan ollaan myymässä mahdollisesti 300 uutta konetta, joita kehitetään jatkuvasti. Eurofighterin kehitystä ohjaavat monet tärkeät tekijät:

Epäsymmeriset uhat: Terroristisolujen ja sissiliikkeiden uhka on poikkeuksellinen niiden koon ja taktiikan suhteen. Se edellyttää kykyä käsitellä pieniä, nopeasti liikkuvia maaleja ympäristöissä, jotka vaativat suurta tarkkuutta siviiliuhrien välttämiseksi.

Kotimaan turvallisuus ja puolustus: Suurvaltojen väliset jännitteet ovat johtaneet siihen, että Euroopan maat ovat ottamassa enemmän vastuuta alueellisesta koskemattomuudestaan.

Uudet asejärjestelmät: Uusia uhkia nousee jatkuvasti, ja maat panostavat omiin kehitysohjelmiinsa. Kyky torjua näitä uhkia on äärimmäisen tärkeää ilmanherruuden säilyttämiseksi.

Edistykselliset tutkajärjestelmät ja elektroninen sodankäynti: Ilmapuolustusjärjestelmien kehitys ohjaa tulevaisuuden ilmasodan vaatimuksia. Edistykselliset tutkajärjestelmät toimivat VHF/SHF-taajuuksilla tai niissä on tehostettuja, passiivisia, bistaattisia kykyjä, mikä tarkoittaa, ettei lentokone näe tutkaa, mutta se näkee koneen. Se merkitsee uusien kykyjen kehittämistä niitä vastaan ja taktiikkaa, joka mahdollistavat ilmavoimien tehokkuuden. Nykyaikainen elektronisen sodankäynnin laitteisto tukee A2AD:n (Anti Access / Area Denial) vastaisia strategioita ja tekee mahdolliseksi toimia turvallisesti puolustetussa ympäristössä.

Kyberteknologia: Järjestelmän turvallisuuden ja hakkeroimattomuuden varmistaminen on osa tulevaisuuden vaatimuksia, jotta tehtävä voidaan suorittaa kyberhyökkäyksestä huolimatta.

Nämä viisi aluetta kehittyvät ja muuttuvat ajan mittaan, ja Eurofighterin kehittyy niiden mukana. Esimerkiksi asejärjestelmä muuntuu E-Scan tutkan myötä täydentämään ja tehostamaan Eurofighterin suorituskykyä, johon kuuluvat parannettu ilmasta maahan -kyky, ilmasta merelle -kyky ja vihollisen ilmapuolustuksen lamauttaminen tai sen tuhoaminen.

Isossa-Britanniassa Centurion-projekti muokkaa Eurofighteria ottamaan Tornadolle kuuluneita rooleja. Samaan aikaan Saksassa harkitaan Tornadon tehtävien korvaamista Eurofightereilla.

Paul Hitchcock
maajohtaja
BAE Systems Finland

BAE Systems ja Eurofighter-kumppanit, Airbus ja Leonardo, ovat kansainvälisen puolustuksen sekä uraauurtavan innovaation ja teknologian edelläkävijöitä. Yhtymä tuottaa maailman kehittyneimpiä ratkaisuja kansainvälisille asiakkailleen. Eurofighter-yhteistyöhön osallistuu neljä valtiota: Iso-Britannia, Saksa, Italia ja Espanja.

www.eurofighterfinland.fi

TULEVAISUUDEN TAISTELUYMPÄRISTÖÄ MUOKKAAVAT TEKNOLOGIAT

Yhteentoimivuus ja liitettävyys: Tulevaisuuden taisteluympäristössä voimavaroja pitää pystyä verkottamaan ja täyttämään niillä useita rooleja, kommunikoimaan reaaliaikaisesti ja jakamaan dataa maassa, ilmassa ja merellä. Eurofighter toimii jo nyt hyvin yhteen kaikkien Naton voimavarojen kanssa ja kehittyy tulevaisuuden taisteluympäristön vaatimusten mukaisesti.

Selviytyvyys: Parannettu selviytyvyys merkitsee hävittäjän kaikkien sensorien hyödyntämistä sekä DASS-omasuojajärjestelmän (Defensive Aid Sub-System) ja tehtävätukijärjestelmän tehostamista varmistamaan matalin havaittavuusprofiili ja pienin mahdollinen heijastus kaikissa skenaarioissa.

Sensorien tehokäyttö: E-Scan-tutkan ja muun järjestelmän tuottaman tiedon käsittely yhdessä parantaa lentäjän tilannetietoisuutta ja varmistaa, että asejärjestelmä vastaa nouseviin uhkiin. Seuraavalla tasolla mukaan tulee tekoälytasoinen tiedonkäsittely.

Saattokoneen täydentävä häirintä: Elektronisella sodankäynnillä varmistetaan tehtävän onnistuminen. Kyky häiritä vihollisen tutkaa mahdollistaa pääsyn riittävän lähelle maalia, jotta voidaan käyttää Storm Shadow'n tai Tauruksen kaltaisia aseita.

Verkotetut aseet: Selkeä tulevaisuuden vaatimus on kyky kantaa verkotettuja aseita tai ohjata niitä, jos ne laukaistaan toisesta koneesta tai käytetään kauko-ohjattuja lentolaitteita. Tulevaisuuden hävittäjät voivat joutua hallitsemaan yhtä miehittämätöntä lentolaitetta tai kokonaista parvea.

Lentoaika: Tulevaisuuden avainkysymyksiä on, miten kauan koneet voi pitää taistelualueella ja miten nopeasti ne voivat palata sinne. Maksimitehokkuuteen tarvitaan riittävästi polttoainetta ja aseita. Eurofighter pystyy vastaamaan molempiin. Lentoaika pitenee, kun polttoaineenkulutus vähenee ja koneen tankkauskykyä ja lisäpolttoainesäiliöratkaisuja kehitetään.

Asekuorma: Eurofighter pystyy kantamaan valtavan ja monipuolisen asekuorman, mihin liittyy uskomaton iskuvoima. Koneessa on 13 ripustinta, joita voidaan lisätä käyttämällä useamman aseen ripustimia. Kyse ei ole vain määrästä vaan myös joustavuudesta. Se on avaintekijä tulevaisuudessa, jolloin erilaisten yhdistelmien määrä tuo merkittäviä etuja.

SUORITUSKYVYN EVOLUUTIO

TULEVAISUUDEN OHJAAMO

Eurofighterin ohjaamo on täydellinen ratkaisu nykypäivän operatiivisten ohjaajien tarpeille. E-Scan-tutka muiden uusien teknologioiden kanssa merkitsee koko ohjaamoteknologian uudistumista. Siihen sisältyy suuri ja korkearesoluutioinen näyttö, johon yhdistetään sensorien ja niiden alijärjestelmien tuottama tieto varmistamaan paras mahdollinen tuki lentäjälle kaikissa tilanteissa. HOTASin käytön optimointi ja Striker II -kypärän hyödyntäminen ovat osa kokonaisuutta. Eurofighter pitää jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin vastatakseen uusiin vaatimuksiin.

SÄHKÖNTUOTTO

Eurofighterissa on tehokas sähköntuotto kahden EJ-200-moottorin ansiosta. Uudet sensorit ja tietojärjestelmät tarvitsevat lisää prosessointitehoa, mihin tarvitaan älykäs sähköntuoton ja jäähdytyksen hallintajärjestelmä. Sähköntarve lisää polttoaineenkulutusta, joten sähkönkäytön ja polttoainetehokkuuden optimoinnista tulee elintärkeä tehtävä tehokkuudelle.

Videot:

Eurofighter ylitti 500 000 lentotuntia

Eurofighter – eurooppalainen vaihtoehto

HX-hävittäjähanke

Tervetuloa Uuden Suomen HX-Hävittäjähanke -studioon! Studiosta löydät hankkeessa mukana olevien hävittäjätoimittajien tuottamaa kaupallista sisältöä.

Katso kaikki sisällöt »