Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Ydinenergia on osa ratkaisua

Ihmiskunnan käyttämän fossiilisen energian vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat lähes 10 miljardia tonnia. Hiilidioksidi on välttämätöntä elämälle, mutta jos sitä on liikaa, se muuttuu ongelmaksi. Ilmakehän liiallinen hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa maapallon ilmaston lämpenemistä, millä on useita maailmanlaajuisia haitallisia vaikutuksia.

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä alle kahteen asteeseen. Se tarkoittaa, että lähes kaiken polttamiseen perustuvan energiantuotannon (mukaan lukien liikennepolttoaineet) pitäisi vähetä useita prosentteja joka vuosi ja loppua kokonaan vuosisadan puolenvälin jälkeen. Tähän asti, 30 vuoden ilmastotyön ja neuvottelujen jälkeen, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kuitenkin jatkanut nousuaan, eikä vauhti ole edes hidastunut. Fossiilisten polttoaineiden osuus koko maailman energiantuotannosta on edelleen noin 85 %.

Ydinenergian tuotannossa ei polteta mitään, vaan lämpöenergia vapautetaan halkomalla atomeita. Siinä ei vapaudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Jos keskivertosuomalaisen elinaikanaan käyttämä energia tuotettaisiin ydinvoimalla, tarvittaisiin uraanipolttoainetta noin litran verran. Kivihiiltä vastaavan energiamäärän tuottamiseen pitäisi polttaa seitsemän junavaunullista, ja puuta vielä enemmän, 26 junavaunullista.

Pelkästään kivihiilen tuottamat päästöt aiheuttavat Euroopassa ennenaikaisesti 22000 ihmisen kuoleman joka vuosi. Tämän lisäksi tuhoa ilmastolle ja ihmisille aiheuttaa liikenteen tuottamat fossiilisten polttoaineiden päästöt.

Ydinvoiman tuotannossakin syntyy jätettä, ja se on radioaktiivista. Koska polttoainetta tarvitaan vähän, myös jätteen määrä on verraten pieni, varsinkin verrattuna aikaan saatuun energiamäärään. Suomen kaikki nykyiset ydinvoimalat käyttävät yhteensä noin kolme kuutiometriä ydinpolttoainetta vuodessa, ja sillä tuotetaan reilu neljännes Suomen sähköstä. Koko Suomen sähkön tuottamiseen kuluisi siis vajaa 12 kuutiota ydinpolttoainetta vuodessa.

Suomessa syntyvät jätteet käsitellään ja varastoidaan huolellisesti. Suomi onkin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisessa maailmalla edelläkävijä. Suomessa syntyvä ydinjäte loppusijoitetaan syvälle kallioperään.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia ongelmia, jonka pysäyttäminen on meidän sukupolvemme tehtävä. Ydinvoima on ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tärkeä palanen, kuten kaikki päästöttömät energianlähteet.

Logo: Fennovoima - Olemme osa ratkaisua

Fennovoima - Olemme osa ratkaisua

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän sähköä. Se on tuotettava niin, ettei se kuormita ilmastoa tai ympäristöä. Ydinvoima on osa ratkaisua ja me puhumme sen puolesta.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle, Pyhäjoelle. Valmistuttuaan se tuottaa noin kymmenyksen Suomen tarvitsemasta sähköstä, päästöttömästi ja luotettavasti.

Katso kaikki sisällöt »